چهارشنبه 30 مرداد 1398

تحول در حوزه صنايع دستي با حضور هنرمندان تحصيلكرده و فرهيخته

تحول در حوزه صنايع دستي با حضور هنرمندان تحصيلكرده و فرهيخته

مديركل دفتر توسعه و ترويج صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي كشور گفت: حضور هنرمندان فرهيخته و تحصيلكرده در حوزه صنايع دستي موجب تحول و خلاقيت در شرايط كاملا سنتي صنايع دستي شده كه منطبق بر نيازهاي امروزه نيست.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگيي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان ، حسين خواخجه بيدختي در چهارمين نشست تخصصي و مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي در زنجان با اعلام مطلب فوق ادامه داد: مقایسه اي در وضعيت حوزه صنایع دستی در قبل و بعد از انقلاب انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه وضعیت فعلی ما یک رشد متعالی نداشته و طبیعی است که کشوری در حال توسعه اجازه نخواهد داد نیروی کارش را در حوزه ای که بحث معیشت را مي گذراند در صنايع دستي مشغول بکار شود.

او ادامه داد: خوشبختانه حضور هنرمندان فرهيخته و تحصيلكرده در حوزه صنايع دستي موجب تحول و خلاقيت در شرايط كاملا سنتي صنايع دستي شده كه منطبق بر نيازهاي امروزه نيست.

مديركل دفتر توسعه و ترويج صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي كشور با اشاره به نقش پايه اي نشست تخصصي و مسابقه ملي طراحي در صنايع دستي و ايجاد ظرفيت مناسب در طراحي فرم و كاربري جديد براي مصنوعات گفت: از ظرفیتی که ميراث فرهنگي استان زنجان ایجاد کرده اند ما بعنوان بیس و پایه استفاده کرديم و  اميدواریم عصاره ابن همفکری ها برکتی باشد برای هنرمندان صنایع دستی و بزودی نتیجه تولیدات صنایع دستی دوستان را در کارگاه ها متبلور ببینیم.

امتیاز به خبر :