چهارشنبه 30 مرداد 1398

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان زنجان: دزدان میراث فرهنگی به کاهدان زدند

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان زنجان: دزدان میراث فرهنگی به کاهدان زدند

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان زنجان: دزدان میراث فرهنگی به کاهدان زدند/ منطقه حفاری شده توسط قاچاقچیان در نیکپی ارزش تاریخی ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه منطقه نیک‌پی ارزش تاریخی ندارد؛ گفت: افرادی که چند روز پیش به دنبال اشیای تاریخی در این منطقه بودند؛ به کاهدان زدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به نقل از فارس یحیی رحمتی روز گذشته در زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه میراث فرهنگی حفاظت از میراث فرهنگی است و به واقع این موضوع در استان زنجان به وضوح دیده شده است؛ چرا که سابقه تاریخی نیز موید همین مطلب است.

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه اخیرا نیز در پی اخبار منتشر شده در زمینه غارت میراث فرهنگی در نیک پی بازدیدهای مستمری از این ناحیه توسط خود بنده و فرمانده یگان حفاظت انجام شد؛ تصریح کرد: یکی از دلایل این بازدیدها حفظ حرمت آثار تاریخی بود؛ اما هیچ اثر تاریخی در این منطقه یافت نشد.

وی با اشاره به اینکه همواره یک سری افراد با طمع به اشیای مختلف از جمله میراث فرهنگی به دنبال ثروت باد آورده بودند و هستند؛ گفت: البته خود این امر نیز آفت است و آسیب‌های آن نیز بسیار است؛ اما منطقه مذکور فاقد ارزش تاریخی بوده و سارقان نیز با وجود تلاش بسیار به کاهدان زدند.

رحمتی با بیان اینکه گاها برخی افراد بنا به برخی باورهای محلی اقدام به تجسس در نقاطی می‌کنند تا شاید به آثار تاریخی و گنج بادآورده دست پیدا کنند؛ گفت: همین افراد برای طمع حاضر می‌شوند که ارزش‌های داشته خود را زیر پا بگذارند.

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه با بررسی صورت گرفته منطقه مجاور نیک‌پی فاقد ارزش تاریخی است؛ گفت: حفاری‌های صورت گرفته در محل نیز به صورت غیرمجاز بوده است.

وی با اشاره به اینکه رخداد همین امور در واقع هشداری است که باید در حفظ آثار تاریخی کوشا باشیم؛ بیان کرد: در واقع میراث فرهنگی ثروت ملی است و تعلقی به افراد خاص ندارد و حفاظت آن عزم ملی را می‌طلبد که البته در این زمینه نقش رسانه‌ها نیز تاثیرگذار است.

امتیاز به خبر :