شنبه 02 شهریور 1398

امروز در کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی زنجان بررسی شد: 9 طرح سرمایه گذاری در راستای افزایش تاسیسات گردشگری

امروز در کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی زنجان بررسی شد:  9 طرح سرمایه گذاری در راستای افزایش تاسیسات گردشگری

 

جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان صبح امروز با بررسی 9 طرح سرمایه گذاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان صبح امروز، 19 تیرماه ،  9 طرح گردشگری به منظور تقویت زیرساخت های اقامتی، پذیرایی، تفریحی و توریستی استان زنجان امروز در کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان بررسی شد.

در این جلسه مقرر گردید از این پس در راستای عینیت بخشیدن به طرح های سرمایه گذاران، رواسای شهرستان های این اداره کل از سرمایه گذاران برای توجیه و دفاع از طرح هایشان دعوت بعمل آورند.

این جلسه به ریاست معاون سرمایه گذاری اداره کل و با حضور معاون گردشگری این اداره کل و رییس جامعه هتل داران، مدیران شهرستانی و کارشناسان سرمایه گذاری و گردشگری استان زنجان برپا گردید.

امتیاز به خبر :