چهارشنبه 30 مرداد 1398

انتصاب

انتصاب

 

روابط عمومی اداره کل میرا فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان: روز چهارشنبه، نهم خرداد ماه سالجاری، یحیی رحمتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان طی حکمی علی اکبر شرفی را به سمت معاونت توسعه مدیریت این اداره کل و مرتضی کنگاور نظری را به سمت معاون گردشگری اداره کل کیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان منصوب کرد.

او در این مراسم با تاکید بر اینکه تغییرات در سازمان های پویا در راستای رسیدن به مقصد صورت می گیرد ، ادامه داد: به منظور وجود انرژی جدید در هر دو حوزه و در راستای تسریع در رسیدن به اهداف سازمانی  و ترسیم افق های جدید با توجه به تجربیات به دست آمده لازم دانستیم تغییراتی را داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با تقدیر از زحمات هر دو معاون در پست قبلی خود، آرزوی توفیق و سربلندی در پست جدید برایشان کرد.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط