دات نت نیوک
پنجشنبه 29 فروردین 1398

خانه باغ معین

این اثر تاریخی از دو قسمت خانه و باغ تشکیل شده که لمبه کوبی های زیبای سقف و سر ستونهای منقوش از تزیی...