شنبه 02 شهریور 1398

استاد امير شجاعي

استاد امير شجاعي در سال 1355 درزنجان متولد شد.

 از سال 1374 نزد استاد كاظميان مقدم ، با مليله كاري آشنا گرديد وآموزشهاي لازم را در محضرايشان  در مركزآموزش صنايع دستي زنجان فرا گرفت. از آثار توليدي ايشان مي توان به انواع سرويسهاي چايخوري ، سبد ، آينه وشمعدان ، قاب عكس ، كاسه وبشقاب ، جعبه جواهرات و كاسه بشقاب اشاره نمود.

تصاویر مرتبط