چهارشنبه 30 مرداد 1398

چهار طاق کلیسا ماهنشان

کـلیسا بنای ساده ای به ابـعـاد10*10 متر است که بخش اصلی آن با سبک چهارطـاقی ساخته شده است ........

کـلیسا بنای ساده ای به ابـعـاد10*10 متر است که بخش اصلی آن با سبک چهارطـاقی ساخته شده است. نقشه بنا از بیرون مربع و از داخل تقریبا چلیپایی است.احتمالا بر روی فضای چهار طاقی در گذشته گنبدی قرار داشته است که در حال حاضرتخریب شده و اثری از آن باقی نمانده است. بنا دارای سه ورودی در جهت شرقی ، غربی وجنوبی دارد. مصالح استفاده شده در بنا لاشه سنگ و ملاط گچ و آهک است.با وجود نام گذاری بنا به کلیسا ، از نظر معماری به کلیساهای شناخته شده در ایران شباهتی ندارد اما نقشه بنا با اختلاف مختصری مشابه آتشکده های دوره ساسانی است. ضمن اینکه با برخی از بناهای آرامگاهای دوران میانی اسلام در استان قابل مقایسه می باشد.

تصاویر مرتبط