چهارشنبه 30 مرداد 1398

امامزاده محمد(ع) ابهر

گنبداین بقعه قبلا به شکل مخروط بود که در سال 1367 توسط اداره اوقاف شهرستان ابهر پس از تغییرات لازم کاشیکاری گردید .......

شکل گنبد تغییر کلی نمود. شجره طیبه ایشان عبارت است از: (( امامزاده محمد بن احمد بن عبدالله بن علی بن السدید بن حسن الامیر شهید زید بن حسن مجتبی بن علی بن ابیطالب (ع) برادر زاده بلا فصل حضرت شاهزاده عبدالعظیم حسنی است که در سال 500 به ابهر آمده است.

بنا به شکل مربع با آجر ساخته شده که با کاشی های رنگی تزئین گردیده و بر بام بنا و بر وسط آن گنبد مدوری قرار دارد. فعلا گنبد بقعه تک پوششی و بر هسته چهار گوش مرکزی استوار است و 4 پنجره و نورگیر از 4 جهت نور داخل را تنظیم می کند شبستان کوچک این بنا از داخل گچ کاری در سقف دارای اشکال هندسی است.

تصاویر مرتبط