دات نت نیوک
چهارشنبه 29 اسفند 1397

موزه گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده (الجایتو ) به عنوان پایتخت حکومت ایلخانی انتخاب گردید .این بناسومین بنای عظیم جهان می باشد و48/5متر ارتفاع دارد .

گنبد سلطانیه در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده (الجایتو ) به عنوان پایتخت حکومت ایلخانی انتخاب گردید .این بناسومین بنای عظیم جهان می باشد و48/5متر ارتفاع دارد . این بنا همراه با مسجد ایاصوفیه ترکیه وکلیسای سانتاماریا دلفیوره فلورانس ایتالیا در ردیف میراث جهانی قرار گرفته است . این بنا در 43 کیلومتری شهر زنجان واقع شده است . در تربت خانه این بنا تعداد زیادی سنگ نوشته های مرتبط با این بنا وسنگ قبور تاریخی مکشوفه از گورستان تاریخی سلطانیه به این مکان منتقل شده است . این سنگ نوشته ها با خطوط اسلامی از قبیل نسخ ثلث وخطوط ارمنی قدیم می باشد .دوره تاریخی این سنگ نوشته ها ایلخانی صفوی وقاجار است . در کنار این سنگ نوشته ها سر ستون ها وپایه ستون های مکشوفه از کاوش های سلطانیه در معرض نمایش است . 
شش ماهه اول سال 20-9 وشش ماهه دوم سال 18-9
تعطیلی : ندارد تعطیلات مصوب اداره کل که در قسمت قوانین ومقررات سایت آمده است 
بهاء بلیط : ایرانی 3000 تومان وخارجی 20000 تومان

تصاویر مرتبط