شنبه 02 شهریور 1398

قلمزنی: استاد حسین محمودی (اژدر)

در سال 1329 در زنجان به دنیا آمد.از7 سالگی به دنبال آموختن هنر طراحی ونقاشی بود. بنا به اظهارات استاد در آن دوران فقط یک استاد نقاشی در زنجان فعالیت می نمودکه هنر امز قبول نمی کرد.وی با نگاه کردن وبدون ارتباط مستقیم با استاد از او آموخت چگونه رنگ بسازد ونقاشی کند.
به تصویر کشیدن واقعه کربلا اولین اثر نقاشی قهوه خانه ای بود که استاد در 16 سالگی انجام داد. به دلیل علاقه اش به ایمه بیشتر آثارش را با این مضامین و یا مضامین ملی انجام می دهند. ایشان علاوه بر نقاشی به کار قلمزنی و حکاکی روی مس نیز علاقه داشته و در این خصوص آثار ماندگاری را خلق نموده اند.

تصاویر مرتبط