چهارشنبه 30 مرداد 1398

مسگری : استاد اصغر غنی لو

اصغر غنی لو (متولد سال 1347 در شهر زنجان )، استادکار مسگر زنجانی است .

او در سال 1363 نزد پدرش استاد "غیبعلی غنی لو " حرفه مسگری را آموخت .
این استادکار مسگر در ساخت انواع ظروف آجیل خوری ، میوه خوری ، پارچ ، دیگ ، دیگچه و بسیاری دیگر از لوازم تزئینی و کاربردی تجربه داشته ومشغول بکار است .

تصاویر مرتبط