چهارشنبه 30 مرداد 1398

زیور آلات سنتی : استاد حسن رضا علی بیگلو

در سال 1351 درزنجان بدنیا آمد. در نوجوانی هنر سازسازی را در نزد برادر هنرمندش آموخت.

علیرغم اینکه رشته تحصیلی دانشگاهی ایشان برق بوده اما به هنر روی آورده و جواهرسازی را به صورت حرفه ای آموخت. با توجه به ذوق و خلاقیت هنری که داشتند با مطالعه، بررسی و بهره گیری از آثار قدیمی در زمینه ساخت جواهرات بخصوص انگشتر، و با ایجاد خلاقیت  و نوآوری دست به خلق آثار زیبا و ماندگار شدند. ایشان طرحهای ابداعی خود را در اداره مالکیت طرحهای صنعتی به ثبت رسانده اند. ساخت انگشتر نقره ی مردانه با سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تخصص ایشان بوده و طراحی رکاب این انگشترها بسیار زیبا و هنرمندانه می باشد.
 

تصاویر مرتبط