شنبه 02 شهریور 1398

ملیله کاری : استاد قاسم شیروانی

متولد سال 1345 در شهر زنجان است. از حدود سال 1370 شروع به فراگیری این هنر نموده و اصول ملیله کاری را فرا گرفت.

ایشان پس از خبرگی و کسب مهارتهای لازم در این زمینه، خود نیز در آموزش و تربیت شاگردانی در این رشته همت داشته که کارآموزان ایشان هرکدام هم اکنون از ملیله سازان متبحر این شهر می باشند. دست ساخته های استاد از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردار بوده و فقط با مشاهده آثار هنری ایشان از نزدیک می توان به خلاقیت ویژه ایشان در این هنر پی برد.
جعبه جواهرات: موفق به دریافت «نشان ملی مرغوبیت اثر» در مسابقات داوری آبان ماه سال 1394 گردید.       

 

تصاویر مرتبط