شنبه 02 شهریور 1398

ملیله کاری: استاد محمدحسین ستاری

استاد محمدحسین ستاری یکی از ملیله کاران باتجربه زنجان می باشد که شاگردان زیادی را آموزش داده است.

ایشان متولد سال 1352 در شهر زنجان می باشد. وی ملیله را در مرکز آمورش صنایع دستی زنجان آموخته است و بعد از مهارت کامل به آموزش این هنر در همان مرکز پرداخته است. یکی از آثار ملیله ایشان در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود.

تصاویر مرتبط