شنبه 02 شهریور 1398

مسگری: استاد جواد حبیبی

استاد جواد حبیبی در سال 1342 در زنجان بدنیا آمد. ایشان از سال 1359 به یادگیری حرفه مسگری روی آورد. با رکود این حرفه در دهه های 60 و 70 در کشور، ایشان مدتی ترک شغل نموده ولی با توجه به علاقه ای که به این هنر-صنعت داشتند با رونق دوباره مس و مسگری در زنجان، ایشان با نمونه سازی ظروف قدیمی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در ساخت آن، مجدد به این حرفه بازگشتند.
دست ساخته های این هنرمند شامل: ظرف آجیل خوری پایه دار در 5 سایز، ظرف شیرینی خوری پایه دار در 5 سایز، ظرف میوه خوری پایه دار بزرگ، قندان، دیزی مسی، و ...
استاد حبیبی در سال 1392 موفق به کسب «نشان ملی مرغوبیت اثر» برای «ظرف آجیل خوری» شده اند.

تصاویر مرتبط