پنجشنبه 21 آذر 1398

حمام تاریخی روستای خوئین

جغرافیای خوئین
روستای خوئین در 60 کیلومتری جنوب غربی زنجان به سمت بیجار و در 30 کیلومتری از زرین آباد و در 8 کیلومتری مرکز بخش حلب واقع گردیده است. مختصات جغرافیائی آن در 48 درجه و 6 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و21 دقیقه عرض شمالی و ارتفاع آن ازسطح دریا 1780 متر است ......
اختلاف ارتفاع خوئین از قبرستان پائین تا چشمه بار 120 متر است .
ایجرود دارای دو بخش زرین آباد و حلب است که خوئین در بخش حلب واقع گردیده است ......

این محوطه در دهستان خویین، بخش حلب، شهرستان ایجرود و در بافت روستای خویین در فاصله¬ی 58 متری مسجد جامع روستا به خط مستقیم واقع شده است. ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد 1753 متر است.
این بنا به طول شرقی- غربی 18 متر و عرض شمالی- جنوبی 11 متر ، تمامی تأسیسات و متعلقات گرمابه¬های قدیمی، از قبیل ورودی، هشتی، سربینه، میان در، گرمخانه و خزینه¬های آب گرم، ولرم و سرد را دارا است. قسمتهای بینه و گرمخانه مزین به تزئینات گیاهی و خطوط با مضامین شعر فارسی است که به روش آهکبری اجرا شده است. آب لازم برای شستشو از چشمه شمال¬غربی روستا بواسطه جوی آب ایجاد شده تأمین می¬شده است. شایان اشاره است که کف این بنا حدود 2 متر پایین¬تر از سطح اطراف بنا است. از نظر قدمت تاریخی، متعلق به دوره صفویه است. این اثر به شماره 30253 به تاریخ 17/11/1389 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

تصاویر مرتبط