دوشنبه 18 آذر 1398

آرامگاه میرزا عبدالله :

مربوط به دوره قاجاریه بوده که متعلق به میرزا عبدالله فرزند میرزا ابوالقاسم مجتهد زنجانی است که پدر میرزا عبدالله در عصر ناصری در قلع و قمع کردن بابیت نقش موثری ایفا کرده است .

آرامگاه میرزا عبدالله :
 
1 - موقعیت طبیعی : این آرامگاه در سمت غربی بافت قدیم زنجان قرار گرفته است .
 
 2 - موقعیت فعلی : این بنا در سمت شمالی خیابان امام نرسیده به میدان 15 خرداد در داخل کوچه رضائی در فاصله 20 متری سمت شمال شرقی مقبره میرزا ابوالقاسم واقع گردیده است .
 
 3 - تاریخچه بنا : بنا مربوط به دوره قاجاریه بوده که متعلق به میرزا عبدالله فرزند میرزا ابوالقاسم مجتهد زنجانی است که پدر میرزا عبدالله در عصر ناصری در قلع و قمع کردن بابیت نقش موثری ایفا کرده است .
 
 4 - مشخصات بنا : این بنا شامل قسمتهای زیر می باشد 1. ورودی اصلی : که در ضلع جنوبی واقع شده است . 2 . فضای آرامگاه : در وسط ضلع شمالی محوطه , آرامگاهمیرزاعبدالله احداث گردیده است که از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است .   3 . اتاقهای الحاقی : در دو سمت شرقی و غربی آرامگاه و با خشتهای خام بنا گردیده اند . 4 . حیاط آرامگاه : دارای فضایی بالغ بر 430 متر مربع و کف سنگفرش و درخت تنومندی که بر ضلع شرقی حیاط سایه افکنده است .
 
 5 – نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا : این بنا در حال حاضر توسط سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد موزه بازسازی مرمت و آماده گردیده است و عملاًبهرهبرداری خاصی از آن نمی شود . از خصوصیات بارز بنا می توان به گنبد دو پوش , کاشیکاری زیر گنبد , تزیینات نمای جنوبی و قرار گیری آن در مجاورت آرامگاه میرزا ابوالقاسم اشاره کرد .
 
6 - عوامل تزیین شده و نوع آنها : تزیینات بنا شامل نماسازی جنوبی آرامگاه با آجر قالبی ، ساخت دربهای چوبی زیبا متناسب با قوس خنچه پوش کند , نورگیر جنوبی گنبد ، مقرنسهای گچی بکار رفته در ایوان ورودی اصلی ، اجرای قوسهای متمایل به کلیل و تعبیه گوشواره های زیبای آجری در فضای زیر گنبد که با کاشی سبز رنگ محدود شده اند نام برد .
 
 7 – نحوه مالکیت بنا : در حال حاضر این بنا به در اختیار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگر ی استان زنجان میباشد شود .
 
 
8 - اقدامات انجام شده در بنا : قسمت اصلی فضای آرامگاه در دهه های گذشته مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و با توجه به دستبرد سنگ قبرهای این بنا قبور موجود با پوشش کاشی مشخص گردیده است .
 
 9 - توضیح ضروری و اختصاصی بنا : ورودی آرامگاه در ابتدا به صورت پنج ضلعی با چهار ایوان و یک ورودی اصلی بنا گردیده بود که در حال حاضر دو ایوان جانبی و سر در ورودی اصلی تخریب شده اند . نیزگنبد آرامگاه در ضلع جنوبی دارای نورگیری مشبک بوده که بعد از مرمت به صورت کور درآمده است . اتاقهای الحاقی بنا در حال تخریب کلی می باشند و قسمتهایی از سردر ورودی به آرامگاه نیز در حال تخریب است .

تصاویر مرتبط