دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398

سرای ناصری

پیشینه ی تاریخی این بنا رامی توان با مجموعه تاریخی بازار تعیین نمود بر این اساس سرای ناصری را می توان در ردیف بناهای قاجارطبقه بندی نمود.

مجموعه تاریخی اکثریت قریب به اتفاق بازارهای کشورمتناسب بافعال بودن آنها درعرصه اقتصادی محلی ومنطقه ای مورد بی مهری ودخالت های خشونت آمیزقرارگرفته است وهمین امرباعث تغییراتی در فیزیک وکالبد بنا انجام گرفته است.

سرای ناصری :
یکی ازعناصر اصلی مجموعه بازارهای موجود امکان چند منظوره ای است که امروزه به نام کاروانسرای شهری نامیده می شود. درحالیکه به طور عمده در خارج از شهرها ودر مسیر جاده های مواصلاتی و بازرگان به منظور بیتوته موقت کاروانیان اعم از تجار وصاحبان کالاها وگردشگران وماموران سیاسی و نظامی وجزائی ها بوده است.
اما عناصری تقریبا مشابه به این فضاها در داخل شهرها و مراکز جمعیتی به ویژه در داخل بازارها شکل گرفته اجزای متناسب با عملکرد آن را داشته ودرادبیات عمومی به نام (سرا) یا (خان) نامیده شده اند.
پیشینه ی تاریخی این بنا رامی توان با مجموعه تاریخی بازار تعیین نمود بر این اساس سرای ناصری را می توان در ردیف بناهای قاجارطبقه بندی نمود.
مجموعه تاریخی اکثریت قریب به اتفاق بازارهای کشور متناسب با فعال بودن آنها درعرصه اقتصادی محلی ومنطقه ای مورد بی مهری ودخالت های خشونت آمیزقرارگرفته است وهمین امرباعث تغییراتی در فیزیک وکالبد بنا انجام گرفته است.
به طورکلی اکثریت قریب به اتفاق مغازه ها، حجرات و انبارهای موجود در بازار استیجاری و یا اوقافی است و سرای ناصری هم از جریان کلی مالکیت در بازار تبعیت می کنند. سرای ناصری به لحاظ کاربری یکی از کاروانسرهای فعال اقتصادی است و تخصص آنها در خرید و فروش قالی موسوم به افشاراند و مشتری بیشتر آنها در شهرهای بن و فرانکفورت در آلمان می باشد. این سرا توسط بخش خصوصی اداره میشود.
جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده در بناهای قاجار و به تبع اولی در سرای ناصری نامناسب است. به طوری که آجرهای بکارگرفته شده دمای لازم داده نشده ول اجرم و چسبندگی اجزای تشکیل دهنده آجر ضیعف گردیده و یکی از میان رفتن آجر در سطوح مختلف بنا شده است. آسیب پذیر بودن ضلع شمالی معلول جذب آب بیش از حد آجراست و در اثر تاثیر نور آفتاب در زمستانهای سرد و یخبندان شبانه در حال تخریب و از میان بردن مصالح در این جنبه مزید بر علت گردیده است.
به عبارت دیگر مواد چسبنده ملاط ها شالوده ها(آهک) کمتر از حد متعارف (کمتر از نسبت 1 به 5) مصرف شده فلذا موجب گسیختگی اجزای تشکیل دهنده پایه ها، تویزه ها و شالوده شده است.

تصاویر مرتبط