دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398

خانه خدیوی

خانه خدیوی از جمله بناهایی می باشد که متاثر از الگوهای رایج از غرب با حفظ سنتهای هنری و تزئینی ایرانی و ملهم از شیوه های محلی این سامان در دهه های پایانی سده قرن ...... ه.ق در عرضه معماری ایران شکل می گیرد. این عمارت بصورت دو اشکوبه ساخته شده است که کاربری و اهمیت هر بخش از بنا با به حداکثر رساندن تزئینات مشخص شده است .

شناخت بنا :
1- موقعیت طبیعی
بنای خدیوی در ضلع شمال غربی خانه ذوالفقاری و در سمت جنوبی خیابان هفت تیر واقع گردیده، در ضلع شرقی و منتهی الیه خیابان هفت تیر به خیابان سعدی وسط قرار دارد.
2- موقعیت فعلی
بنای خدیوی در محله ای معروف به دالان آلتی و در ضلع جنوبی خیابان فعلی هفت تیر واقع گردیده .
3- نظر به اینکه هیچگونه کتیبه و یا نوشته ای که دال به زمان ساخت بنا باشد بدست نیامده زمان دقیق ساخت بنا بر ما مشخص نیست لذا با عنایت به سبک و نوع سنگ در اوائل پهلوی ساخته شده است.
 4- مشخصات بنا :
خانه خدیوی از جمله بناهایی می باشد که متاثر از الگوهای رایج از غرب با حفظ سنتهای هنری و تزئینی ایرانی و ملهم از شیوه های محلی این سامان در دهه های پایانی سده قرن ...... ه.ق در عرضه معماری ایران شکل می گیرد. این عمارت بصورت دو اشکوبه ساخته شده است که کاربری و اهمیت هر بخش از بنا با به حداکثر رساندن تزئینات مشخص شده است.
 
5- نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا :
بنا در حال حاضر بصورت مسکونی بوده و در اختیار مالک ( آقای خدیوی ) می باشد.
6- عوامل تزئین شده و نوع آنها :
بنای خدیوی را می توان یک نمونه کامل از نظر تزئینات دانست که در اوائل پهلوی در این استان ساخته شده از جمله تزئینات این بنا می توان به آجرکاریهای نما ، گچ بریهای زیبا و ستونها و نماها، لمبه کاری با نقوش متنوع ، وجود ایوان که برروی شش ستون چوبی با پوشش گچی استوار گردیده و همچنین به وجود نرده های تزئینی اشاره نمود.
7- نحوه مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی :
بنا فعلا تحت مالکیت آقای خدیوی می باشد و همچنین در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است . 
8- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات
از آنجائیکه بنای مزبور از جمله بناهای زیبا با تزئینات حائز اهمیت بوده و نظر به اینکه مالکین آن نیز در زمینه حفظ آن همکاری لازم را داشته لذا این مدیریت در زمینه برداشت نقشه و همچنین عکسبرداری و تهیه تاریخچه و مستند سازی آن اقدامات مقتضی را معمول داشته است.
9- اشاره به اقداماتی که در دوره های گذشته روی بنا انجام شده است :
1- توسعه و یا تعمیرات و دخل و تصرف انجام شده تاکنون
2- توسعه و یا تعمیرات اساسی در بنا انجام نشده فقط نمای ضلع شمالی بنا سیمانکاری شده است.

تصاویر مرتبط