شنبه 02 شهریور 1398

گلیم بافی : استاد روح انگیز محمدی

در سال 1340 هـ- ش در قریه «نوشاد» یکی از روستاهای گروس «بیجار» دیده به جهان گشود. از سن 6 سالگی وارد مدرسه شده و تا پایان دوره پنجم ابتدایی تحصیلات را ادامه داد.

از سنین کودکی با بافت گلیم آشنا شده و خیلی زود در این کار تبحر لازم را بدست آورد. به گفته ایشان گلیمهای بافته شده در آن دوره برگرفته از نقوش محلی بوده و بافندگان نیز همان نقشها را وارد گلیم می کردند. از 12 سالگی شاگرد گرفته و به آموزش فرشبافی پرداخته و از سن 18 سالگی به آموزش گلیم در خانه روی آورده است. در سال، 8 الی 12 کارآموز داشته و نحوه آموزش ایشان از دوره مقدماتی تا تکمیلی بوده است. تا سال 64 در منزل آموزش میداده و لی بعد از آن در مرکز آموزشی استان و در مناطق ماهنشان، طارم، قیدار و انگوران به عنوان ناظر پروژه های گلیم و فرش در «مدیریت صنایع دستی استان زنجان» مشغول به فعالیت بوده است. انواع نقوش محلی فرش که از سوی ایشان آموزش داده شده است، اعم از: لچک ترنج، کف ساده، شاه عباسی، ماهی درهم، شکارگاه و قُلتوق بوده و نیز نقوش محلی که در بافت گلیم بکار برده، اعم از: توسباقا(لاک پشت)، صاندیق(صندوق)، پقیل، پَشنوک، سماور، توت فرنگی، کاج، اوچ گول(3 گل) و لچک ترنج بوده است.
استاد در حال حاضر نیز کماکان به فعالیت خود در زمینه بافت گلیم ورنی و قایقی ادامه می دهد.

تصاویر مرتبط