چهارشنبه 30 مرداد 1398

چاروق دوزی: استاد مرحوم آراز علی محمدی

آراز علی محمدی متولد 1324 در شهر زنجان می باشد.

شروع کار و فعالیت ایشان از سن 10سالگی بوده و نزد آقای اصغر خطیبی چاروق دوزی را آموخته است. همسر و فرزندان ایشان نیز به این حرفه مشغول هستند. مغازه کوچک ایشان که بیشتر به زیر پله می ماند، در راسته حجه الاسلام، در بازار سنتی زنجان، واقع شده است. آقای محمدی در زمینه دوخت انواع چاروق مهارت داشته و سبک دوخت آنها را با همان شیوه سنتی ادامه می دهند.
انواع چاروقهایی که ایشان به بازار عرضه می کنند شامل: چاروق توری، چاروق پرده بند و چاروق تمام چرم، که به صورت پشت باز و پشت بسته می باشد.
ایشان در تاریخ 97/7/26 دار فانی را وداع گفته و راه دیار باقی را پیش گرفتند.

تصاویر مرتبط