دوشنبه 18 آذر 1398

مسجد عباسقلی خان

در محله قدیمی عباسقلی خان واقع در بافت تاریخی شهرزنجان قرار گرفته این مسجد با سبک چهل ستونی فاقد ورودی وصحن ومیان سرای مرکزی می باشد .

 
مسجد عباسقلی خان دارای دو صحن و شبستان زیبا است که طاق و تویزه های هلالی و شکیل آن بر روی  ستون های مدوّر قطور، استوار شده است. تزئینات این بنای مذهبی محدود می شود به مختصر تزئینات آجر کاشی بر روی بدنه طاق ها وهمچین محراب که با کاشی کاری زیبا با طرح های معقلی، جلوه وزیبایی شبستان را دو چندان کرده و بر روی بدنه ضلع شمالی شبستان مرکزی، تاریخ 1307هجری قمری نقش شده که مربوط به زمان ساخت مسجد می باشد.
مسجد عباسقلی خان مانند بسیاری از ابنیه تاریخی در بستر زمان ودر ارتباط با رویدادهای از تاریخ کشور ما ودر دوره ای از دوران های فرهنگی این سامان شکل گرفته وموجودیت پیدا کرده است
غائله بابیها که در ماه مه 1850میلادی برابر با 1266 هجری قمری در این شهر رخ داد که در پی آن دامنه نزاع ازحدود مباحثه ومجادله کلامی وفکری خارج شده وبه جنگ تمام عیار خانگی در کوچه ها وخیابان های این شهر بدل شد.
سرانجام در برخورد ونزاع با قوای دولتی در سال 1267 هجری قمری وکشته شدن ملا محمد علی جفت زنجانی سرکرده آنها به همراه یکهزار ونهصد تن از مریدان این آشوب سرکوب شد.در یک طیف مسجد عباسقلی خان یکی از منتفذین و فاتحان این جنگ به میمنت این پیروزی عقیدتی این مسجد را ساخت و یکی از مکانهای استقراری و اجتماعی بابیها که در مجاورت و ضلع جنوبی با مسجد مضمحل و خراب شد و بخشی از آن به حدود و ثغور مسجد پیوست.
این مسجد به شماره 2374مورخ 78/4/14 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
منبع: مطالب موجود در آرشیو سازمان

تصاویر مرتبط

نقشه

36.669619
48.484027