چهارشنبه 01 آبان 1398
جستجو


یحیی رحمتی

مدیر کل

سعید حسنی

رییس حوزه مدیر کل

مهرداد عسگریان

معاون میراث فرهنگی

سید ذکریا هاشمی امیری

سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

علی اکبر شرفی

سرپرست معاونت گردشگری

مرتضی کنگاور نظری

سرپرست معاونت سرمایه گذاری

محمد علی مرادی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت

سرهنگ ابوالفضل مرادی

فرمانده یگان حفاظت