چهارشنبه 22 آبان 1398
Loading
  • فرم نظرسنجی از ارباب رجوع(موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)

  • رسول اکرم(ص) : هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.
    نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید.  • در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید.