اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

تاریخ: 17 آبان 1398

زلزله خسارتی به آثار تاریخی استان زنجان وارد نکرده است

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان خبر داد: بر اساس پایش صورت گرفته پس از زلزله بامداد ۱۷ آبانماه ، تا بدین لحظه گزارشی مبنی بر تخریب آثار تاریخی ارسال نشده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، سرهنگ ابوالفضل مرادی، صبح امروز ، ۱۷ آبانماه در زنجان با اعلام خبر فوق، گفت:
پس از زمین لرزه بامداد امروز نیروهای یگان حفاظت به بررسی آثار تاریخی پرداختند که خوشبختانه خسارتی تاکنون گزارش نشده است.
همچنین مهرداد عسگریان، معاون میراث فرهنگی نیز در این خصوص گفت: تا کنون گزارش خسارتی به آثار تاریخی استان زنجان پس از زلزله بامداد روز جمعه گزارش نشده است و آثار تاریخی استان زنجان در سلامت به سر می برند.