اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

تاریخ: 28 مهر 1398

وقف نامه قنات سرچشمه در فهرست آثار ملی جای گرفت

مسئول امور موزه های استان زنجان خبر داد: وقف نامه قنات سرچشمه، بزرگترین و قدیمی ترین قنات زنجان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، پرستو قاسمی صبح امروز 28 مهرماه در زنجان گفت: وقف نامه خطی حاج عبدالحسین تاجر زنجانی بزرگ خاندان خطیبی های زنجان مربوط به قنات سرچشمه که قدیمی ترین و بزرگ ترین قنات زنجان در دوره قاجار است در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

او ادامه داد: این وقف نامه  به سال 1294 ه ق  نوشته شده و هم اکنون در اختیار بازماندگان او قرار دارد.

مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان در خصوص این قنات و وقف نامه آن اظهار کرد: اين سند تاريخي با مركب مشكي بر روي كاغذ كاهي رنگ در ابعاد 33×43 سانتي متر با خط شكسته نستعليق به سال 1294 ه ق دوره حكومتي ناصرالدين شاه قاجاردر خصوص وقف نامه قنات سرچشمه كه بزرگترين و مهمترين قنات زنجان است مي باشد . اين قنات داراي 33 حلقه چاه داير، 141 حلقه چاه باير خشكه، مبداء آن در اراضي قريه ديزج و مظهر آن در داخل شهر محله معروف به شكر الله ميرزا بوده است . سند مزبور در 36 سطر نوشته شده و 26 نفر شاهد بر آن مهر زده اند . پشت سند هم مهر عبدالحسين كه باني و صاحب  قنات بوده ديده مي شود با توجه به وقف نامه موجود حاج عبدالحسين ششدانگ قنات مشهور به قنات سرچشمه را وقف بر مصارف معينه (عام) نموده است .

گفتنی است آثار ثبت شده تحت حمایت قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی در خصوص خدمات کارشناسی ، اقدامات مرمتی وحفاظتی و برگزاری نمایشگاههای داخلی وخارجی قرار می گیرند .