اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

Date: 22 مهر 1398

ضریح چوبی صفوی امامزاده سید ابراهیم سجاس در فهرست آثار ملی جای گرفت

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد: ضریح امامزاده سید ابراهیم سجاس متعلق به دوره صفوی در فهرست آثار ملی جای گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، یحیی رحمتی صبح امروز، 22 مهرماه در زنجان گفت: ضریح چوبی امامزاده سید ابراهیم سجاس متعلق به سال 1043 هجری قمری با موافقت شورای ثبت منقول وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی به فهرست آثار ملی پیوست.

او ادامه داد: ضریح چوبی امامزاده سیدابراهیم (ع ) سجاس به عرض 106 سانتی متر ،طول 137 سانتی متر وارتفاع 92 سانتی متر است و کتیبه های آن به خط نسخ در دو زبان فارسی و عربی  نوشته شده است.

رحمتی در خصوص تاریخ ساخت ضریح عنوان کرد: تاریخ 1143 هجری قمری یعنی سال مرمت صندوق بر روی ضریح دیده می شود که قدمت واقعی ضریح به 100 سال پیش از آن بر می گردد.

به گفته رحمتی آیت الکرسی، بخشی از صلوات کبیر و همانطور که دراین کتیبه ذکرشده سال تعمیر صندوق سال 1143 ه ق قید گردیده که مصادف است با اتمام هفت ساله تصرف تبریز توسط عثمانیها وپس گرفتن آن شهر به دست شاه طهماسب دوم بر روی ضریح ذکرشده است.