دات نت نیوک
چهارشنبه 05 تیر 1398
 
سطح‌بندی جاذبه‌های گردشگری استان زنجان
ردیف
نام جاذبه گردشگری
نوع جاذبه
سطح بندی
 تاریخی 
 طبیعی 
 مذهبی 
 فرهنگی 
سایر
بین‌المللی
ملی
 منطقه‌ای  
محلی
شهرستان زنجان
1
کاروانسرا سنگی
 
 
 
 
 
*
*
*
2
کاروانسرای دخان
 
 
 
 
 
 
 
*
3
حمام حاج داداش
 
 
 
 
 
*
*
*
4
حمام حاج ابراهیم
 
 
 
 
 
 
 
*
5
امامزاده سید ابراهیم
 
 
 
 
 
*
*
6
بازار زنجان
 
 
 
 
*
*
*
*
7
پل میر بها الدین
 
 
 
 
 
 
*
*
8
پل سردار
 
 
 
 
 
 
 
*
9
پل سید محمد
 
 
 
 
 
 
 
*
10
موزه مردان نمکی
 
 
 
 
*
*
*
*
11
رختشویخانه
 
 
 
 
*
*
*
*
12
مسجد خانم
 
 
 
 
 
*
*
13
عمارت دارایی
 
 
 
 
 
*
*
*
14
مسجد میرزایی
 
 
 
 
 
*
*
15
مسجد سید
 
 
 
 
 
*
*
16
مسجد چهلستون
 
 
 
 
 
 
*
17
حسینیه اعظم
 
 
 
 
*
*
*
*
18
بنای توفیقی(موزه شهدا)
 
 
 
 
 
 
*
*
19
خانه  توفیقی 2
 
 
 
 
 
 
 
*
20
موزه تاریخ طبیعی
 
 
 
 
 
*
*
*
21
کارخانه کبریت
 
 
 
 
 
 
*
*
22
کاروانسرای نیک پی
 
 
 
 
 
 
 
*
23
آبگرم وننق
 
 
 
 
 
 
 
*
24
غار گلجییک
 
 
 
 
 
 
 
*
25
معدن نمک چهرآباد
 
 
 
 
 
 
 
*
26
گاوازنگ
 
 
 
 
 
*
*
*
27
روستای ماری
 
 
 
 
 
 
 
*
28
سد تهم
 
 
 
 
 
 
*
*
29
پیست اسکی پاپایی
 
 
 
 
 
 
*
*
30
سد حسن ابدال
 
 
 
 
 
 
 
*
31
دشت سهرین
 
 
 
 
 
*
*
*
32
روستای شکورچی
 
 
 
 
 
 
 
*
33
روستای شیلاندر
 
 
 
 
 
 
*
*
34
مراسم عزاداری زینبیه
 
 
 
 
 
*
*
*
35
جشنواره آش ایرانی
 
 
 
 
*
*
*
*
شهرستان ابهر
36
امامزاده زیدالکبیر
 
 
 
 
 
 
*
37
امامزاده اسماعیل
 
 
 
 
 
 
*
38
مقبره و موزه پیراحمد زهرنوش
 
 
 
 
 
 
 
*
39
مسجد جامع قروه
 
 
 
 
 
*
*
40
امامزاده یعقوب
 
 
 
 
 
 
*
*
41
امامزاده یحیی
 
 
 
 
 
 
 
*
42
امامزاده عبدالخیر
 
 
 
 
 
 
 
*
43
روستای کوله خانه
 
 
 
 
 
 
 
*
44
روستای دره سجین
 
 
 
 
 
 
 
*
45
چشمه علی بولاغی
 
 
 
 
 
 
 
*
46
سد کینه ورس
 
 
 
 
 
 
 
*
شهرستان خرمدره
47
حمام یان یان
 
 
 
 
 
 
 
*
48
روستای سوکهریز
 
 
 
 
 
 
 
*
49
سد خلیفه لو
 
 
 
 
 
 
 
*
50
روستای الوند
 
 
 
 
 
 
 
*
51
غار بهمن
 
 
 
 
 
 
 
*
52
آبشار اینجلین
 
 
 
 
 
 
 
*
 شهرستان خدابنده
53
مسجد جامع خدابنده
 
 
 
 
 
 
*
54
امامزاده ابراهیم سجاس
 
 
 
 
 
 
*
55
غار کتله خور
 
 
 
 
*
*
*
*
56
مسجد جامع سجاس
 
 
 
 
 
*
*
57
بقعه قیدا نبی
 
 
 
 
*
*
*
58
زرین غار
 
 
 
 
 
 
 
*
59
بالخلی بولاغی
 
 
 
 
 
*
*
*
60
حسینیه کرسف
 
 
 
 
 
 
 
 
*
61
کوه پنجعلی قیدار
 
 
 
 
 
 
 
 
*
62
سهرورد
 
 
 
 
 
 
 
 
*
63
سد کرسف
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 شهرستان سلطانیه
64
گنبد سلطانیه
 
 
 
 
*
*
*
*
65
داش کسن
 
 
 
 
 
*
*
*
66
بقعه ملاحسن کاشی
 
 
 
 
 
*
*
*
67
چلپی اوغلی
 
 
 
 
 
*
*
*
68
شاهبلاغی
 
 
 
 
 
 
*
*
شهرستان ماهنشان
69
قلعه بهستان
 
 
 
 
 
*
*
70
دودکش جن
 
 
 
 
 
 
*
*
71
حسینیه ارزه خوران
 
 
 
 
 
 
*
72
چارطاقی کلیسا
 
 
 
 
 
 
 
*
73
دربند قاطرچی
 
 
 
 
 
 
 
*
74
روستای علم کندی
 
 
 
 
 
 
 
*
75
دریاچه خندقلو
 
 
 
 
 
 
 
*
76
منطقه حفاظت شده انگوران
 
 
 
 
 
 
 
*
77
کوه های رنگی
 
 
 
 
 
 
*
*
78
روستای خورجهان
 
 
 
 
 
 
 
*
79
روستای قزلو
 
 
 
 
 
 
 
*
80
قلعه قشلاق
 
 
 
 
 
 
 
*
81
قلعه گنج آباد
 
 
 
 
 
 
 
*
شهرستان طارم
82
گردی طارم به ماسولهمسیر طبیعت
 
 
 
 
 
*
*
*
83
چارطاقی الزین
 
 
 
 
 
 
 
*
84
چارطاقی پیرچم
 
 
 
 
 
 
 
*
85
چارطاقی تشویر
 
 
 
 
 
 
 
*
86
چارطاقی گیلانکشه
 
 
 
 
 
 
 
*
87
امامزاده جعفر آببر
 
 
 
 
 
 
*
88
امامزاده سیداحمد وزنه سر
 
 
 
 
 
 
*
89
یخچال ولیدر
 
 
 
 
 
 
 
*
90
غار خرمنه سر
 
 
 
 
 
 
 
*
91
مقبره پیر همدان
 
 
 
 
 
 
 
*
92
روستای گوهر
 
 
 
 
 
 
 
*
93
روستای ده بهار
 
 
 
 
 
 
 
*
94
روستای شیت
 
 
 
 
 
 
 
*
 شهرستان ایجرود
95
سد گلابر
 
 
 
 
 
 
*
*
96
روستای گلابر
 
 
 
 
 
 
 
*
97
روستای خویین
 
 
 
 
 
 
 
*
98
آبگرم آرکویین
 
 
 
 
 
 
 
*