دوشنبه 25 آذر 1398
نوروزگاه
يكم لغايت 15 فروردين 98
  • زمان برگزاری
تعطیلات نوروز 98
  • مکان برگزاری
سایت‌های گردشگری استان (رختشویخانه، گنبد سلطانیه و غار کتله خور)
  • دوره برگزاری
دومين دوره
نوروز فرصت مناسبی برای آشنایی با  آداب و رسوم و سنن یک مقصد توسط گردشگران و بازدیدکنندگان است. جشن های نوروزگاه که در سایت های گردشگری سلطانیه، رختشویخانه و کتله خور استان زنجان برگزار می‌شود تلاشی برای این آشنایی است. نقالی، موسیقی آشقی، نمایش موزیکال کودکان و نمایش آئینی و سنتی از جمله این برنامه‌هاست.