ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
"مسابقات سواركاري شمالغرب كشور "
14 تير ماه 98
 
  • مکان برگزاری
  •            شهر سلطانيه
  • زمان
14 تيرماه 98
  • دوره برگزاری
اولين دوره