دوشنبه 22 مهر 1398
نوروزگاه 97
  • زمان برگزاری
تعطیلات نوروز 97
  • مکان برگزاری
سایت های گردشگری رختشویخانه، گنبد سلطانیه و غار کتله خور
  • دوره برگزاری
اولین دوره
نوروز فرصت مناسبی برای آشنایی با  آداب و رسوم و سنن یک مقصد توسط گردشگران و بازدیدکنندگان است. جشن های نوروزگاه که در سایت های گردشگری سلطانیه، رختشویخانه و کتله خور استان زنجان برگزار می‌شود تلاشی برای این آشنایی است. نقالی، موسیقی آشقی، نمایش موزیکال کودکان و نمایش آئینی و سنتی کوسمه گلین از جمله این برنامه‌ هاست تا گردشگران با داشتن اوقات فراغتی مفرح در حین بازدید از سایت‌های استان، تجربه‌ای شیرین را با خود به یادگار ببرند.