دوشنبه 22 مهر 1398
جشنواره روستایی - عشایری
7 تیر ماه 97
شهر آبیر - منطقه دیزاب
  • مکان برگزاری
شهرستان طارم
  • زمان برگزاری
7 تیر ماه 97
  • دوره برگزاری
اولین دوره
نخستین جشنواره روستایی و عشایری شهرستان طارم هفتم تیرماه با حضور گروه‌های عشایری از هزار رود، آب بر، جمال آباد ، قان قولی چای و نیز گروه عشایری از طالش استان گیلان برگزار شد . در طول این مراسم مردم محلی به نمایش و عرضه لباس‌های محلی منطقه طارم و گیلان، محصولات لبنی ، طبخ غذا، آش، نان های محلی و اجرای برنامه های آئینی پرداختند.

 

 

  •