یکشنبه 24 آذر 1398
 
جشنواره انگور
 • تاریخچه :
نخستین دوره جشنواره درروستای درسجین در سال 95 دهیاران 17 روستا را گردهم آورد تا توانمندیهای روستای خود را در قالب جشنواره انگور و محصول انگور خود را در معرض نمایش بگذارند. در سال 96 دور دوم این جشنواره برگزار شد. در این جشنواره 3 روزه که با حضور روستاهایی چون: چشین، قروه،میمون دره، ازتاب، نورین، آقچه کند، شیورین، کینه ورس، کوی نیک، عمیدآباد، قمچ آباد، الگزیر، رازمجین، کلنگرز، پیرسقا، درسجین برگزار شد از شهرستان 56 نوع انگور در این جشنواره معرفی و در مسابقه شرکت داده شدند. هدف این جشنواره توانمندسازی جوامع محلی است.با توجه به با کیفیت بودن محصولات کشاورزی ابهر به خصوص انگور این شهرستان برگزاری چنین جشنواره هایی ضروری است.

 • هدف از برگزاری رویداد:
 1. معرفی محصول انگور در حوزه آگروتوریسم
 2. ایجاد نشاط اجتماعی
 3. معرفی مسیرهای گردشگری در جاذبه‌های روستا و مناطق هدف
 • محتوای رویداد:
 1. امکان برداشت محصول از باغات توسط گردشگران
 2. موسیقی محلی
 3. عرضه محصولات کشاورزی
 4. عرضه صنایع دستی محلی
 • آدرس محل برگزاری :
ابهر – روستای درسجین
 • زمان برگزاری رویداد :
دهه آخر شهریور – تاریخ دقیق رویداد با توجه به مناسبت‌های موجود و زمان برداشت محصول به صورت دقیق مشخص نشده ولی در محدوده زمانی شهریور ماه برگزار می‌گردد. در سال 96 در تاریخ 22 لغایت 24 شهریور برگزار شد.

 

تصاویر مرتبط: