دوشنبه 25 شهریور 1398
 
واحد حمایت از تولید وظایف متعددی در جهت امور مربوط به هنرمندان را بعهده دارد که در  ادامه آدرس وشماره تماس کارشناسان مربوط به هر یک از امور درج می گردد.
آدرس : عمارت دارایی، خیابان زینبیه، شماره تماس :33033406 -33033408
 
 صدور مجوزهای صنایع دستی

فرایند صدور و تمدید مجوزهای سه گانه

1. راهنمایی متقاضی جهت دریافت فرم ثبت نام جهت مجوزهای سه گانه
2. ارائه فرم، مدارک مورد نیاز وآدرس سامانه به متقاضی جهت ثبت نام در دفاتر پیشخوان یا کافی نت
3. بازدید از کارگاه جهت تایید رشته ومحل فعالیت متقاضی
4.  تایید رشته و محل فعالیت متقاضی در سامانه توسط کارشناس پیگیری
5. پرینت نهایی از مجوز
6.ارائه مجوزها به معاونت جهت امضا
7. ارسال مجوزها جهت امضائ مدیر کل
8. اسکن نهایی و جای گذاری تصویرمجوز در سامانه سازمان
9. تماس با متقاضی جهت دریافت مجوز صدور و تمدید شده