دات نت نیوک
پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398
مخابرات
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
اصغر سودی
تلفنچی
33033300-306
ساختمان مرکزی
 
حوزه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مهندس یحیی رحمتی
مدیر کل
33785055
33785010
ساختمان مرکزی
سعید حسنی
رییس حوزه مدیر کل
33033382
ساختمان مرکزی
سید ذکریا هاشمی امیری
مسئول دفتر مدیر کل
33033400-402
ساختمان مرکزی
خدیجه جعفری
کارشناس حوزه مدیر کل
33033400-402
ساختمان مرکزی
نورالهدی جباری
متصدی حوزه مدیر کل
33033381
ساختمان مرکزی
 
روابط عمومی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مجتبی جعفرلو
مسئول روابط عمومی
33033347
ساختمان مرکزی
الهه اسرافیلی
متصدی روابط عمومی
33033448
ساختمان مرکزی
 
حوزه حراست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
سیروس محمد یاری
رییس حراست
33033333
ساختمان مرکزی
مریم نوری
کارشناس حراست
33033332
ساختمان مرکزی
 
 
معاونت توسعه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
علی اکبرشرفی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
33033452
ساختمان مرکزی
امور اداری
محمد الماسی
مسئول اموراداری و کارگزینی
33033345
ساختمان مرکزی
نسترن بصیر
مسئول کارگزینی
33033461
ساختمان مرکزی
نعمت زنده دل
کارشناس اموراداری
33033462
ساختمان مرکزی
فریبا باقری
متصدی حضور و غیاب
33033463
ساختمان مرکزی
کریم صیادی یار
متصدی امور اداری و بیگانی
33033464
ساختمان مرکزی
امور مالی و بودجه
نسرین نظری
مسئول امور مالی
33033375
ساختمان مرکزی
فیروزه پیری
حسابدار
33033379
ساختمان مرکزی
ساقی اصانلو
حسابدار
33033377
ساختمان مرکزی
سعید محمدپور
متصدی امور مالی
33033378
ساختمان مرکزی
حسنعلی جعفری
متصدی امور مالی
33033376
ساختمان مرکزی
دبیرخانه
معصومه وفا
مسئول دبیرخانه
33033448
ساختمان مرکزی
زهرا جزء محمدپور
متصدی امور دبیرخانه
33033335
ساختمان مرکزی
واحد حقوقی و امور قراردادها
رضا میرزایی پور
مسئول واحد حقوقی
33033383
ساختمان مرکزی
علیرضا بیات
کارشناس واحد حقوقی
33033384
ساختمان مرکزی
سکینه مهری کشخانی
مسئول امور قراردادها
33033456
ساختمان مرکزی
واحد فناوری اطلاعات و آمار
داریوش نادری
مسئول آمار و فناوری اطلاعات
33033367
ساختمان مرکزی
مریم عباسی
کمک کارشناس فناوری اطلاعات
33033368
ساختمان مرکزی
واحد برنامه ریزی و  ارزیابی عملکرد
ابراهیم نجفی
کارشناس واحد برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
33033457
ساختمان مرکزی
واحد نقلیه
انوشیروان محمدی
مسئول نقلیه
33033387
ساختمان مرکزی
تدارکات و خدمات و کارپردازی
حسین حاج خان میرزیی
مسئول تدارکات و خدمات
33033388
ساختمان مرکزی
ولی شانقلی
متصدی کارپردازی
33033389
ساختمان مرکزی
فریبا حیدری متصدی کارپردازی 33033390 ساختمان مرکزی
 
معاونت میراث فرهنگی و دفتر فنی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مهرداد عسگریان
معاون میراث فرهنگی
33033410
ساختمان داریی
فاطمه قاسملو
کارشناس فنی
33033413
ساختمان داریی
پرستو قاسمی اندرود
مسئول امور موزه ها
33033412
ساختمان داریی
مریم امینی
متصدی دبیرخانه
33033420
ساختمان داریی
محمدرضا بابایی
تحویلدار اوراق بهادار
33033459
موزه ذوالفقاری
الهه رجبی
راهنما
33326020
موزه رختشویخانه
اسمعیل نظری خوشکار
مسئول دفتر فنی
33033421
ساختمان مرکزی
مرتضی مهدیزاده خدیاری
کارشناس دفتر فنی
33033424
ساختمان مرکزی
حمیدرضا خوشدلی گرمرودی
کارشناس دفتر فنی
33033425
ساختمان مرکزی
مریم عالی
کارشناس دفتر فنی
33033422
ساختمان مرکزی
علیرضا عباسی
کارشناس دفتر فنی
33033416
ساختمان مرکزی
 
 
پژوهش و ثبت آثار
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
ابوالفضل عالی
مسئول پژوهش و کارشناس ثبت آثار
33033426
موزه ذوالفقاری
ندا کنعانی
مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
33033419
موزه ذوالفقاری
 
 معاونت گردشگری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مرتضی کنگاورنظری
سرپرست معاونت گردشگری
33033430
ساختمان داریی
ابوالفضل اجلی
رئیس گروه مراکز و خدمات گردشگری
33033432
ساختمان داریی
سارا علی لو
کارشناس نظارت بر دفاتر و راهنمیان گردشگری
33322001
ساختمان داریی
زهرا رضاخانی
کارشناس گردشگری
33322001
ساختمان داریی
رقیه محرمی
کارشناس گردشگری
33322001
ساختمان داریی
محمد خانی
کارشناس نظارت برواحدهی اقامتی و پذیریی
33322001
ساختمان داریی
غلامرضا نجفلو
کارشناس گردشگری
33033435
ساختمان داریی
علی کارگرپیشه
کارشناس بازاریابی و تبلیغات
33322001
ساختمان داریی
مریم نصیری
کارشناس گردشگری
33322001
ساختمان داریی
حسین خمسه ای
کارشناس اکوتوریسم
33322001
ساختمان داریی
 
گروه سرمایه گذاری و تأمین منابع
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مهدی غلامی
سرپرست گروه سرمایه گذاری و طرحها
33033450
ساختمان مرکزی
شاپور سلیمانپور
کارشناس سرمایه گذاری
33033449
ساختمان مرکزی
سکینه خوئینی
کارشناس سرمایه گذاری
33033451
ساختمان مرکزی
سیدمحمدحسن حسینی
کارشناس سرمایه گذاری
33033437
ساختمان مرکزی
 
 
 معاونت صنیع دستی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
الناز خدیی فرد
سرپرست معاونت صنایع دستی
33033320
ساختمان صنیع دستی
آرزو رضایی
کارشناس تسهیلات
33033321
ساختمان صنیع دستی
مریم وفا
کارشناس امور بازرگانی
33033324
ساختمان صنیع دستی
سحرقربانی
کارشناس امور بازرگانی
33033323
ساختمان صنیع دستی
مردعلی حیدری
استادکار چاروق
33033358
موزه رختشویخانه
مهری ملا بابایی
متصدی امور اشتغال
33033326
ساختمان صنیع دستی
اعظم عبدی کیا
کمک کارشناس صنیع دستی
33033325
ساختمان صنیع دستی
پرویز رسولی
کارشناس توسعه و ترویج
33033328
ساختمان صنیع دستی
مسعود همراز
کمک کارشناس توسعه و ترویج
33033322
ساختمان صنیع دستی
ابوالفضل شکیباراد
متصدی اموردفتری
33033327
ساختمان صنیع دستی

آرشیو و کتابخانه
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
هما میرزاخانی
مسئول آرشیو
33033371
ساختمان مرکزی
 
واحدهای شهرستانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
ابراهیم محمدی
سرپرست نمایندگی شهرستان طارم
32823917
شهرستان طارم
معصومه شیری قیداری
سرپرست اداره شهرستان خدابنده
34212200
شهرستان خدابنده
پروانه عسگری
مسئول نمایندگی شهرستان سلطانیه
35823105
شهرستان سلطانیه
عابدین صفایی نسب
سرپرست نمایندگی شهرستان ماهنشان
36222453
شهرستان ماهنشان
لاله عبدی کیا
مسئول نمایندگی شهرستان ایجرود
36722621
شهرستان ایجرود
داود آبیان
مسئول نمایندگی شهرستان خرمدره
35527668
شهرستان خرمدره
مهدی باقری
رئیس اداره شهرستان ابهر
35225500
شهرستان ابهر