دوشنبه 22 مهر 1398

تلفن گویای اداره کل: 33033000

مخابرات
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
اصغر سودی
تلفنچی
33033300-306
ساختمان مرکزی
 
حوزه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مهندس یحیی رحمتی
مدیر کل
33785055
33785010
ساختمان مرکزی
سعید حسنی
رییس حوزه مدیر کل
33033382
ساختمان مرکزی
علیرضا بیات
مسئول دفتر مدیر کل
33033400-402
ساختمان مرکزی
خدیجه جعفری
کارشناس حوزه مدیر کل
33033400-402
ساختمان مرکزی
نورالهدی جباری
کارشناس GIS و حوزه مدیر کل
33033381
ساختمان مرکزی
 
روابط عمومی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مجتبی جعفرلو
مسئول روابط عمومی
33033347
ساختمان مرکزی
الهه اسرافیلی
متصدی روابط عمومی
33033348
ساختمان مرکزی
 
حوزه حراست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
سیروس محمد یاری
رییس حراست
33033333
ساختمان مرکزی
مریم نوری
کارشناس حراست
33033332
ساختمان مرکزی
 
معاونت توسعه مدیریت
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
محمدعلی مرادی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

33033452
ساختمان مرکزی

مهدی جلالی پور

کارشناس مسئول توسعه مدیریت

33033458

ساختمان مرکزی

امور اداری
علی کارگرپیشه
مسئول امور اداری و کارگزینی
33033345
ساختمان مرکزی

محمد الماسی

امور اداری

33033436

ساختمان مرکزی

نسترن بصیر
مسئول کارگزینی
33033461
ساختمان مرکزی
نعمت زنده دل
کارشناس امور اداری
33033462
ساختمان مرکزی
فریبا باقری
متصدی حضور و غیاب
33033463
ساختمان مرکزی
کریم صیادی یار
متصدی امور اداری و بایگانی
33033464
ساختمان مرکزی
جعفر اسکندری
مسئول تشریفات
33033380
ساختمان مرکزی
امور مالی و بودجه
نسرین نظری
مسئول امور مالی
33033375
ساختمان مرکزی
فیروزه پیری
حسابدار
33033379
ساختمان مرکزی
ساقی اصانلو
حسابدار
33033377
ساختمان مرکزی
سعید محمدپور
متصدی امور مالی
33033378
ساختمان مرکزی
حسنعلی جعفری
متصدی امور مالی
33033376
ساختمان مرکزی
دبیرخانه
زهرا جزء محمدپور
مسئول دبیرخانه
33033448
ساختمان مرکزی

نازیلا نجفی

متصدی امور دبیرخانه
33033335
ساختمان مرکزی
واحد حقوقی و امور قراردادها
رضا میرزایی پور
مسئول واحد حقوقی
33033383
ساختمان مرکزی
 
کارشناس واحد حقوقی
33033384
ساختمان مرکزی
سکینه مهری کشخانی
مسئول امور قراردادها
33033456
ساختمان مرکزی
واحد فناوری اطلاعات و آمار
داریوش نادری
مسئول آمار و فناوری اطلاعات
33033367
ساختمان مرکزی
مریم عباسی
کمک کارشناس فناوری اطلاعات
33033368
ساختمان مرکزی
واحد برنامه ریزی و  ارزیابی عملکرد
ابراهیم نجفی
کارشناس واحد برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
33033457
ساختمان مرکزی
واحد نقلیه
انوشیروان محمدی
مسئول نقلیه
33033387
ساختمان مرکزی
تدارکات و خدمات و کارپردازی
مروتعلی صیدی مسئول تدارکات و خدمات 33033385 ساختمان مرکزی
حسین حاج خان میرزیی
.
33033388
ساختمان مرکزی
ولی شانقلی
متصدی کارپردازی
33033389
ساختمان مرکزی
فریبا حیدری متصدی کارپردازی 33033390 ساختمان مرکزی
 
معاونت میراث فرهنگی و دفتر فنی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مهرداد عسگریان
معاون میراث فرهنگی
33033410
ساختمان دارایی
فاطمه قاسملو
کارشناس فنی
33033413
ساختمان دارایی
پرستو قاسمی اندرود
مسئول امور موزه ها
33033412
ساختمان دارایی
مریم امینی
متصدی دبیرخانه
33033420
ساختمان دارایی
محمدرضا بابایی
تحویلدار اوراق بهادار
33033459
موزه ذوالفقاری
الهه رجبی
راهنما
33326020
موزه رختشویخانه
اسمعیل نظری خوشکار
مسئول دفتر فنی
33033421
ساختمان مرکزی
مرتضی مهدیزاده خدایاری
کارشناس دفتر فنی
33033424
ساختمان مرکزی
حمیدرضا خوشدلی گرمرودی
کارشناس دفتر فنی
33033425
ساختمان مرکزی
مریم عالی
کارشناس دفتر فنی
33033422
ساختمان مرکزی
علیرضا عباسی
کارشناس دفتر فنی
33033416
ساختمان مرکزی
 
 
پژوهش و ثبت آثار
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
ابوالفضل عالی
مسئول پژوهش و کارشناس ثبت آثار
33033426
موزه ذوالفقاری
ندا کنعانی
مسئول کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
33033419
موزه ذوالفقاری
 
 معاونت گردشگری
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
علی اکبر شرفی
سرپرست معاونت گردشگری
33033430
ساختمان دارایی
ابوالفضل اجلی
رئیس گروه مراکز و خدمات گردشگری
33033432
ساختمان دارایی
سارا علی لو
کارشناس نظارت بر دفاتر و راهنمیان گردشگری
33033441
ساختمان دارایی
زهرا رضاخانی
کارشناس گردشگری
33033439
ساختمان دارایی
رقیه محرمی
کارشناس گردشگری
33033439
ساختمان دارایی
محمد خانی
کارشناس نظارت برواحدهی اقامتی و پذیریی
33033438
ساختمان دارایی
غلامرضا نجفلو
کارشناس گردشگری
33033435
ساختمان دارایی
مریم نصیری
کارشناس گردشگری
33033443
ساختمان دارایی
سیدمحمدحسن حسینی
رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی
33033433
ساختمان دارایی
ابوالفضل افشاری
کارشناس دفتر هماهنگی
33033434
ساختمان دارایی
زینب ایمانی
کارشناس آموزش گردشگری
33033445
ساختمان دارایی
 
گروه سرمایه گذاری و تأمین منابع
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
مرتضی کنگاور نظری
سرپرست گروه سرمایه گذاری و طرحها
33033450
ساختمان دارایی
شاپور سلیمانپور
کارشناس سرمایه گذاری
33033449
ساختمان دارایی
سکینه خوئینی
کارشناس سرمایه گذاری
33033451
ساختمان دارایی
حسین خمسه ای
کارشناس اکوتوریسم
33033437
ساختمان دارایی
 
  معاونت صنایع دستی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
سید ذکریا هاشمی امیری
سرپرست معاونت صنایع دستی
33033320
ساختمان صنایع دستی
آرزو رضایی
کارشناس تسهیلات
33033321
ساختمان صنایع دستی
مریم وفا
کارشناس امور بازرگانی
33033324
ساختمان صنایع دستی
سحرقربانی
کارشناس امور بازرگانی
33033323
ساختمان صنایع دستی
مردعلی حیدری
استادکار چاروق
33033358
موزه رختشویخانه
مهری ملا بابایی
متصدی امور اشتغال
33033326
ساختمان صنایع دستی
اعظم عبدی کیا
کمک کارشناس صنیع دستی
33033325
ساختمان صنایع دستی
پرویز رسولی
کارشناس توسعه و ترویج
33033328
ساختمان صنایع دستی
مسعود همراز
کمک کارشناس توسعه و ترویج
33033322
ساختمان صنایع دستی
ابوالفضل شکیباراد
متصدی اموردفتری
33033327
ساختمان صنایع دستی

آرشیو و کتابخانه
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
معصومه وفا
مسئول آرشیو
33033371
ساختمان مرکزی
 
واحدهای شهرستانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
نشانی
الناز خدایی فرد سرپرست اداره شهرستان زنجان 33033405 ساختمان دارایی
ابراهیم محمدی سرپرست نمایندگی شهرستان طارم 32823917 شهرستان طارم
معصومه شیری قیداری
سرپرست اداره شهرستان خدابنده
34212200
شهرستان خدابنده
پروانه عسگری
مسئول نمایندگی شهرستان سلطانیه
35823105
شهرستان سلطانیه
عابدین صفایی نسب
سرپرست نمایندگی شهرستان ماهنشان
36222453
شهرستان ماهنشان
لاله عبدی کیا
مسئول نمایندگی شهرستان ایجرود
36722621
شهرستان ایجرود
داود آبیان
مسئول نمایندگی شهرستان خرمدره
35527668
شهرستان خرمدره
مهدی باقری
رئیس اداره شهرستان ابهر
35225500
شهرستان ابهر