دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

امروز در كميته فني سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي زنجان بررسي شد: 9 طرح سرمايه گذاري در راستاي افزايش تاسيسات گردشگري

امروز در كميته فني سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي زنجان بررسي شد:  9 طرح سرمايه گذاري در راستاي افزايش تاسيسات گردشگري

 

جلسه كميته فني سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان صبح امروز با بررسي 9 طرح سرمايه گذاري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زنجان صبح امروز، 19 تيرماه ،  9 طرح گردشگري به منظور تقويت زيرساخت هاي اقامتي، پذيرايي، تفريحي و توريستي استان زنجان امروز در كميته فني سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان بررسي شد.

در اين جلسه مقرر گرديد از اين پس در راستاي عينيت بخشيدن به طرح هاي سرمايه گذاران، رواساي شهرستان هاي اين اداره كل از سرمايه گذاران براي توجيه و دفاع از طرح هايشان دعوت بعمل آورند.

اين جلسه به رياست معاون سرمايه گذاري اداره كل و با حضور معاون گردشگري اين اداره كل و رييس جامعه هتل داران، مديران شهرستاني و كارشناسان سرمايه گذاري و گردشگري استان زنجان برپا گرديد.

امتیاز به خبر :