دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

انتصاب

انتصاب

 

روابط عمومي اداره كل ميرا فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان: روز چهارشنبه، نهم خرداد ماه سالجاري، يحيي رحمتي مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان طي حكمي علي اكبر شرفي را به سمت معاونت توسعه مديريت اين اداره كل و مرتضي كنگاور نظري را به سمت معاون گردشگري اداره كل كيراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زنجان منصوب كرد.

او در اين مراسم با تاكيد بر اينكه تغييرات در سازمان هاي پويا در راستاي رسيدن به مقصد صورت مي گيرد ، ادامه داد: به منظور وجود انرژي جديد در هر دو حوزه و در راستاي تسريع در رسيدن به اهداف سازماني  و ترسيم افق هاي جديد با توجه به تجربيات به دست آمده لازم دانستيم تغييراتي را داشته باشيم.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان با تقدير از زحمات هر دو معاون در پست قبلي خود، آرزوي توفيق و سربلندي در پست جديد برايشان كرد.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط