دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

مديركل ميراث فرهنگي زنجان خبر داد: مجوز پروانه بهره برداري از 15 خانه بومگردي در استان زنجان صادر شد

مديركل ميراث فرهنگي زنجان خبر داد:  مجوز پروانه بهره برداري از 15 خانه بومگردي در استان زنجان صادر شد

 

مديركل ميراث فرهنگي زنجان گفت: به مناسبت سوم خرداد ، سالروز آزادسازي خرمشهر مجوز پروانه بهره برداري از 15 خانه بومگردي در استان زنجان صادر شد و زنجان با 58 اقامتگاه بومگردي پس از استان هاي اصفهان، كرمان، يزد و مازندران ، رتبه پنجم كشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زنجان، يحيي رحمتي، صبح امروز، سوم خرداد ماه در زنجان اظهار كرد: به مناسبت سوم خرداد ، سالروز آزادسازي خرمشهر مجوز پروانه بهره برداري از 15 خانه بومگردي در استان زنجان صادر شد و زنجان با 58 اقامتگاه بومگردي پس از استان هاي اصفهان، كرمان، يزد و مازندران ، رتبه پنجم كشور را به خود اختصاص داد.

او ادامه داد: هم اكنون اصفهان با 260 اقامتگاه بومگردي، كرمان با 210 اقامتگاه بومگردي، يزد ببا 79 اقامتگاه بومگردي، مازندران با 69 اقامتگاه بومگردي و زنجان با 58 اقامتگاه بومگردي به ترتيب رتبه اول تا پنجم راه اندازي اقامتگاه هاي بومگردي را به خود اختصاص داده اند.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري زنجان با اشاره به اينكه هم اكنون 12 پرونده ديگر براي صدور پروانه بهره برداري اقامتگاه بومگردي در حال بررسي است، افزود: بيشترين شمار اقامتگاه هاي بومگردي زنجان در شهرستان خدابنده است كه 25 اقامتگاه در آن شهرستان به بهره برداري رسيده است.

رحمتي گفت: ايجرود با 11 اقامتگاه، ابهر با 7 اقامتگاه، زنجان 6 اقامتگاه، ماهنشان 4 اقامتگاه ، طارم 2 اقامتگاه و سلطانيه و خرمدره با يك اقامتگاه بومگردي به ترتيب جايگاه دوم تا هفتم را در خصوص ميزان اقامتگاه هاي بومگردي به خود اختصاص داده اند.

 

امتیاز به خبر :