دات نت نیوک
جمعه 03 فروردین 1397
نام
معاونت
شناسنامه خدمت
دستورالعمل
لینک دسترسی
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی
گردشگری
فایل (PDF)
-
-
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
گردشگری
فایل (PDF)
فایل (PDF)
ta.ichto.ir
صدور پروانه تولید کارگاهی
صنایع دستی
فایل (PDF)
فایل (PDF)
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی)
صنایع دستی
فایل (PDF)
فرایند
فایل (PDF)
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی
صنایع دستی
فایل (PDF)
فرایند
فایل (PDF)
Bpms.ichto.ir
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری
سرمایه گذاری
فایل (PDF)
فرایند
فایل (PDF)
sipsic.ir
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان
سرمایه گذاری
فایل (PDF)
فرایند
sipsic.ir
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سرمایه گذاری
فایل (PDF)
فرایند
omtm.ir
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری
سرمایه گذاری
فایل (PDF)
-
-
ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی
میراث فرهنگی
فایل (PDF)
فایل (PDF)
-
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان
میراث فرهنگی
فایل (PDF)
فایل (PDF)
-
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی
میراث فرهنگی
فایل (PDF)
فایل (PDF)
-
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
میراث فرهنگی
فایل (PDF)
-
-
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
میراث فرهنگی
فایل (PDF)
-
-
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی
میراث فرهنگی
فایل (PDF)
-
-
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری
گردشگری
فایل (PDF)
فایل (PDF)
-
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
گردشگری
فایل (PDF)
-
-
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی
صنایع دستی
فایل (PDF)
-
-