دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

آب انبار رختشويخانه

آب انبار رختشویخانه در محله عباسقلي خان و فضايي موسوم به بابا جامال چو قوري (( گودال بابا جمال )) قر...

آب انبار حاجي لطف الله

اين آب انبار در منتهي اليه غربي محله بازار و در جنب مسجدي موسوم به شيخ علي قرار دارد .

آب انبار يري پايين

در فضاي مجاور مسجد مزبور و در منتهي اليه سمت جنوب شرقي شهر قديم ( داخل قلعه ) قرار گرفته است . اين آ...

آب انبار مسجد يري بالا

اين آب انبار در جنب مسجد و محله اي موسوم به همين نام قرار گرفته و آب انبار و حجرات مسجد بصورت مجموعه...

آب انبار حاجي مير بهاءالدين

در محدوده ضلع شمالي محله بازار و در زير مسجد حاجي مير بهاءالدين قرار دارد . نام اين بنا از نام باني ...

آب انبار عباسقلی خان


این آب انبار در بافت قدیمی شهر زنجان، محلّه قدیمی عباسقلی خان و در کنار مسجدی به همین نام قرار...