دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

بازار تاريخي زنجان

مجموعه تاريخي بازار زنجان در قلب بافت قديمي كه روزگاري مشرف به دروازه قلتوق ،دروازه جنوبي شهر بودقرا...