دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

موزه مردم ­شناسي رختشويخانه

بناي رختشويخانه در قلب بافت تاريخي شهر كه منطبق بر حصار مي باشد در منطقه پرتراكم مسكوني، موسوم به عباسقلي خان و محل معروف به باباجمال چوقوري (گودال بابا جمال) احداث شده است. كه امروزه خيابان سعدي وسط به فاصله يكصد متري از سمت غربي آن عبور نموده و از طريق كوچه فرهنگ به بناي مزبور مرتبط مي گردد.

علاوه بر اين پديده عارضي شبكه ارتباطي متعدد و گسترده اي، اين بنا را با كل شهر مربوط مي سازد.
مجموعه تاريخي رختشويخانه در سال 1319 در دفتر انديكاتور اداره ثبت اسناد و املاك زنجان به ثبت رسيده، زمين اين بنا در سال 1347 هجري قمري مطابق با 1307 هجري شمسي توسط علي اكبر توفيقي رئيس بلديه شهر (شهردار) زنجان از باقرخان امجد نظام به قيمت 185 تومان خريداري شده است. محل موصوف قبل از احداث رختشويخانه با هرز آبهاي سطحي مملو و به بابا جامال چوقوري (گودال بابا جمال) معروف بوده است.
اين بنا توسط دو برادر به نام هاي مشهدي اكبر (معمار) و مشهدي اسماعيل (بنا) در مدت 15 ماه به اتمام رسيده و سنگهاي آن از معدن سنگ روستاي اژدهاتو استخراج و پس از حجاري توسط كاري هاي بلديه (شهرداري) به محل بنا حمل شده است.
آب مجموعه از قنات قلعچه حاجي ميربهاء الدين تامين مي گرديده است. متولي رختشويخانه توسط رئيس بلديه گمارده مي شد و ساليان متمادي شخصي به نام اصغرخان بوده كه عيال ايشان به نام معصومه خانم مديريت آن را برعهده داشته، اصولاً رختشويخانه براي آحاد شهروندان بابت سرايداري از مراجعين اخذ مي نموده است.
اين بنا در نوع خود منحصر به فرد بوده و از سال 1377 به عنوان موزه مردم شناسي استان زنجان مورد بازديد گردشگران و علاقمندان قرار مي گيرد.

 

تلفن: 02433326020
دوره تاريخي: پهلوی اول
ساعت بازديد: 6 ماهه اول سال 9 الی 20 وشش ماهه دوم سال 9 الی 18
تعطيلي هفتگي : ندارد تعطيلات سالانه مصوب اداره كل موزه ها
بهاء بليط: بازدید کننده داخلي 25000 ريال و بازدید کننده خارجي 150000 ريال

نقشه

36.671056
48.484986