دات نت نیوک
چهارشنبه 03 بهمن 1397

انگشترسازي

ركاب انگشتر با نقره عيار 900 ساخته مي‏شود. ابتدا طرح اوليه ركاب انگشتر را با موم ساخته و قالب گيري مي كنند

نقره ذوب شده را درون قالب ريخته و پس از جدا كردن از  قالب سوهانكاري و پرداخت مي نمايند. ساختن تاج و نصب آن روي پايه با عمليات خم‏کاري، اره‏کاري، جوش‏کاري، و سوهان‏ كاري، انجام مي شود. در نهايت سنبه و گوارسه‏زدن دور نگين و پرچ نگين(مخراج‏کاري)، و براق کردن(پرداخت و پوليش) داخل و روي ركاب انجام مي گيرد.

تصاویر مرتبط