دات نت نیوک
یکشنبه 30 دی 1397

موزه گنبد سلطانيه

گنبد سلطانيه در دوران حكومت سلطان محمد خدابنده (الجايتو ) به عنوان پايتخت حكومت ايلخاني انتخاب گرديد .اين بناسومين بناي عظيم جهان مي باشد و48/5متر ارتفاع دارد .

گنبد سلطانيه در دوران حكومت سلطان محمد خدابنده (الجايتو ) به عنوان پايتخت حكومت ايلخاني انتخاب گرديد .اين بناسومين بناي عظيم جهان مي باشد و48/5متر ارتفاع دارد . اين بنا همراه با مسجد اياصوفيه تركيه وكليساي سانتاماريا دلفيوره فلورانس ايتاليا در رديف ميراث جهاني قرار گرفته است . اين بنا در 43 كيلومتري شهر زنجان واقع شده است . در تربت خانه اين بنا تعداد زيادي سنگ نوشته هاي مرتبط با اين بنا وسنگ قبور تاريخي مكشوفه از گورستان تاريخي سلطانيه به اين مكان منتقل شده است . اين سنگ نوشته ها با خطوط اسلامي از قبيل نسخ ثلث وخطوط ارمني قديم مي باشد .دوره تاريخي اين سنگ نوشته ها ايلخاني صفوي وقاجار است . در كنار اين سنگ نوشته ها سر ستون ها وپايه ستون هاي مكشوفه از كاوش هاي سلطانيه در معرض نمايش است . 
شش ماهه اول سال 20-9 وشش ماهه دوم سال 18-9
تعطيلي : ندارد تعطيلات مصوب اداره كل كه در قسمت قوانين ومقررات سايت آمده است 
بهاء بليط : ايراني 3000 تومان وخارجي 20000 تومان

تصاویر مرتبط