دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

مليله كاري : استاد عبدالحميد محرر

استاد عبدالحمید محرر:
متولد سال 1345 در شهر زنجان است. از حدود سال 1370 وی نیز تحت تعلیم و آموزشهای ، مرحوم استاد همامي، استاد هاشميان و استاد رضايي، اصول ملیله کاری را فرا گرفت و در سال 1386 برای اولین بار مهر اصالت بين المللي یونسکو را براي ظرف مليله، دریافت نمود.
(استاد از هر دو پا فلج بوده و قادر به راه رفتن نمي باشد.، ايشان كليه مراحل سخت و دشوار مليله را بر روي ويلچر انجام مي دهند.)

تصاویر مرتبط