دات نت نیوک
یکشنبه 30 دی 1397

مسگري : استاد يداله اسدي


يداله اسدي (متولد سال 1314شهرستان طارم) استادكار مسگر زنجاني است.

ايشان از سن 15 سالگي نزد استاد "محمد بهروزي " شاگردي نمود وپس از 12 سال حرفه مسگري را بطوركامل آموخت.
اين استاد مسگري 10 سال در روستاهاي اطراف زنجان به مسگري مشغول بود و بعد از آن به زنجان آمد.
استاد يداله اسدي 30 سال نيز در زنجان به مسگري پرداخت .

تصاویر مرتبط