دات نت نیوک
یکشنبه 30 دی 1397

چاقوسازي: استاد جعفر خلفي

استاد جعفر خلفي، متولد سال 1344 در شهر زنجان مي باشند. نحوه آشنايي ايشان با حرفه چاقوسازي-به نقل از ايشان-به اين صورت بوده است كه: در سنين نوجواني روزي از كنار يك كارگاه چاقوسازي مي گذشته اند كه ناخودگاه محو تماشاي داخل كارگاه شده و با ديدن دستان هنرمند استاد چاقوساز، به اين حرفه علاقمند مي شوند. و همانجا وارد كارگاه شده و به استاد(استاد ابوتراب زنجاني) پيشنهاد شاگردي ايشان را مي دهند و از همان موقع در اين شغل ماندگار مي شوند. ايشان با توجه به هنر و خلاقيت فراواني كه داشته اند چاقوهايي مي ساختند كه استاد از كار ايشان به شگفت ميامدند.
طراحي دسته انواع چاقو هاي شكاري و غيره، و همچنين ساخت انبرك تاشو با نقش سر حيوانات بر روي نوك انبرك ها، از ابداعات اين هنرمند چاقوساز مي باشد.
هم اكنون استاد خلفي با 36 سال سابقه ، شاگردان زيادي را در اين حرفه آموزش داده اند و خود نيز از سرآمدان هنر-صنعت چاقوسازي مي باشند.

تصاویر مرتبط