دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

ساخت سازهاي سنتي

يكي از مهجورترين هنرهاي ايراني كه مجال بيان نيافته ، هنر سازسازي است كه به تنهايي گستره اي است از زير شاخه هاي متنوع كه هر كدام در نوع خود با ظرافت وپيچيدگي هايي توام است ، از ان جمله مي توا به ساخت تار ، سه تار، عود، سنتور ، كمانچه ، ني ، تمبك ، دف و... اشاره كرداين هنر ساليان متمادي به صورت خودجوش به دست هنرمندان عاشق پيشه كه محنت سختي ايام و رد ومخالفت عموم را به جان خريده اند در خفا حفظ و اشاعه وامكان حيات يافته است. در زنجان نيز اغلب نوازندگان سنتي سازهاي مورد علاقه خود را مي سازند و با اين اوصاف سازندگان متبحر ساز در زمينه انواع سازهاي ضربي و كوبه اي و آرشه اي در اين شهر فعاليت داشته و موفقيت هاي خوبي را هم كسب نموده اند.

تصاویر مرتبط