دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

آب انبار رختشويخانه

آب انبار رختشویخانه در محله عباسقلي خان و فضايي موسوم به بابا جامال چو قوري (( گودال بابا جمال )) قرار دارد . اين بناي عظيم عملكردي دو گانه دارد . قسمت اصلي آن رختشويخانه ( محل شستشوي لباس ) و قسمت دوم ، آب انبار شهر بوده است .

آب انبار اين رختشويخانه در سال 1307 توسط مرحوم علي اكبر توفيقي ( رئيس بلديه شهر ) ساخته شده است . معمار اين مجموعه ، برادران اكبر بنا و استاد اسماعيل بوده كه مدت 15 ماه ساخت بنا طول كشيده است . آب مجموعه رختشويخانه توسط قنات حاجي مير بهاءالدين تأمين مي شده است .
اجراي مخزن به روش قرقي بوده و آب بندي با ملات ساروج تا ارتفاع 2 متر در ديواره ها و كف انجام شده است .
در منتهي اليه طاق ها و ديوارسمت جنوبي ، پنجره اي به منظور تبادل هوا بوده كه در نوع خود قابل توجه است .
مخزن آب انبار در باز سازي هاي اخير اين مجموعه بعنوان نمايشگاه ، تغيير كاربري داده است .

تصاویر مرتبط

نقشه

36.671100
48.484967