دات نت نیوک
شنبه 27 بهمن 1397

امامزاده سيد ابراهيم

 بناي امامزاده ابتدا به سبك چهار طاقي بوده كه گنبد زيبايي آن را پوشش مي داده است. در سال 1340 ه . ش اين مجموعه تخريب و مجددا منطبق بر بناي قديمي نو سازي گرديده است.

بقعه ي امامزاده سيد ابراهيم، يكي از بقاع معتبر شهر زنجان است این آرامگاه مباركة در داخل شهر زنجان در قبرستان متروكه واقع در منتهي اليه سمت شرقي شهر قديم، مشرف به ديوار حصار شهر قرار گرفته كه امروزه قسمتي از قبرستان مزبور به دبستان، دبيرستان و قسمتي ديگر به خيابان صدرجهان تبديل شده است. علماي فن درشجره نامة آن حضرت اختلاف نظردارند.جمعي ايشانرا ابراهيم بن موسي بن جعفر(ع) دانسته اند و جمعي ديگر همانند ابوالفرج اصفهاني و ابونصر بخاري در سر الانساب ايشان را ابراهيم بن محمد بن عبداله بن الحسن بن العباس بن علي (ع) ذكر نموده اند.
گنبد، از نوع تك پوششي بوده كه با واسطه ي چهار گوشواره بر جرزها استوار گشته و حد فاصل گوشواره ها و گنبد، هشت نورگير تعبيه شده است. تزيينات گنبد از داخل مقرنس و گره سازي بوده و سوره ي جمعه به خط زيباي ثلث و به قلم استاد جواد مير محمد رضايي زنجاني بر آن نوشته شده است. در نماي بيروني نيز آيات قرآني به خط ثلث زنجيري نوشته شده است. ضريح حرم كه در اصفهان ساخته شده در سال 1358 ه . ق نصب گرديده است. قديمي ترين قسمت اين بقعه ، سر در ورودي سمت شمالي و مناره هاي واقع در طرفين آن است. اين سر در به سال 1341 ه . ش توسط معمار ابراهيم سلطاني ساخته شده و بالاي مناره ها، آيه ي 55 سوره ي احزاب به خط زيباي ثلث به قلم استاد اخيرالذكر رقم گرديده است.

نقشه

36.666902
48.486330